Accés

El Màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església s’adreça a diplomats, llicenciats i graduats universitaris. Pel contingut del Màster, i per les especialitzacions que ofereix, s’espera un interès prominent entre els llicenciats en disciplines humanístiques (particularment d’Història,   Arqueologia i Dret), però el Màster està obert a tots els diplomats,  llicenciats i graduats. En el cas d’estudiants procedents d’estudis  universitaris superiors en principi molt aliens a l’àrea d’aquest Màster,  i en el cas d’estudiants estrangers interessats en cursar el Màster, el Comité d’Admissions examinarà cas per cas la congruència dels estudis previs de l’alumne amb els continguts del Màster, i determinarà si l’alumne pot ser admès sense més o bé si resulta necessària una formació complementària.  Els complements de formació en cap cas constaran com a matèries del Màster.
 
L’òrgan responsable de l’admissió dels estudiants és el Comitè d’Admissions de la Facultat.
 
L’oferta de places del Màster és de 30 places de nou accés. El mínim de places exigit per a la posada en marxa del Màster és de 10 places
Background Image

Oberta la matrícula del Grau del 4 al 22 de setembre i del Màster i Doctorat del 4 de setembre al 16 d’octubre

Comencen les classes de Grau el 12 de setembre i Màster i doctorat el 3 d’octubre

Més informació